اخذ نمایندگی سبد حصیری گهواره

اخذ نمایندگی سبد حصیری گهواره برای کسانی که به فعالیت در این حوزه علاقمند هستند امکان پذیر است، چگونگی این کار را در ادامه توضیح داده ایم.
سبد های حصیری را تنها برای خرید نان و سبزی بکار نمی گیرند بلکه برخی اوقات کودک و بچه ها را در ین کالا نگهداری می کنند.
افرادی که در حوزه تجارت سبد حصیری بچه مایلند فعالیت کنند بهتر است با تولیدکنندگان معتبر این کالا تماس گرفته و در صورت توافق این نمایندگی را اخذ کرده و کار خود را آغاز نمایند.

منبع: صنایع دستی و چوبی ایران