بازار بزرگ صنایع دستی برنجی

شاید ذهن شما مشغول این سوال شود که بازار بزرگ برای صنایع دستی ایرانی در کدام نقطه این خاک برپا شده است و آیا لوازم برنجی با نقوش هندسی و با اصالت فروش مناسبی دارند؟
برای همه کالای صنعتی و دستی، بازار مخصوصی وجود دارد که ممکن است نقش آن در مراکز تولید بیشتر به چشم آید.
صنایع دستی ایران نیز در شهر های اصیل این مرز و بوم که از قدیم به هنر ارزش فراوان قائل بوده اند حاصل و بازار بزرگی کسب کرده است.
گفتنی است صنایع دستی در تبریز و اصفهان به سبک متفاوتی حاصل می شود و قلمزنی بر برج و دیگر فلزات در تبریز نیز دارای رونق فراوان است.
این وسایل حاصل شده زمینه تجارت این را در ابعاد بزرگتری حاصل کرده و می شود با نرخ مطلوبی از آنها در تمام دنیا سخن به میان آورد.