بازار بهترین صنایع دستی برنجی اصفهان

آیا این حقیقت دارد که آثار بکر و اصیل هنر دست در اصفهان به ثمر میر سد؟ آیا صنایع دستی برنجی بازار پویایی دارد؟
صنایع دستی نه تنها فرهنگ یک جامعه را بیان می کند بلکه در ایران راهی برای کسب درآمد بوده و با صادرات آن فعالیت اقتصادی کلانی در جریان است.
اجناس دست ساز برنجی اصفهان با ارزشی مضاعف در چرخه داد و ستد مطرح می شوند در حالی که در بردارنده وسایل ریز و درشتی هستند که حتی برای دیزاین منازل و آشپزخانه های ایرانی انتخاب می شوند.
بهترین صنایع برنجی هنرمندان کشورمان به ویژه اصفهان، نقش هایی با اصالت از هنر های قدیمی این مرز و بوم را دارند مثل هنر مینا کاری، قلم زنی با چکش و … که در ایجاد بازار پویای آن بی تاثیر نیستند.