بازار صنایع دستی معروف ایران

آیا صنایع دستی نیز به ثبت جهانی رسیده است؟ از معروف ترین صنایع دستی ایران کدام ها می باشد؟ بازار صنایع دستی معروف ایران چه مزایایی را برای هموطنان دارد؟
صنایع دستی اغلب از کارهای فرهنگی و رسومی به حساب می آید. روز 10 ژوئن به عنوان روز جهانی صنایع دستی معرفی شده است. در ایران نیز صنایع دستی از مهمترین دستاوردهای هنرمندان ایرانی است.

از صنایع دستی ایران گلیم، چوب، میناکاری، منبت کاری، فرش، شیشه گری، گبه، سفال و قلمزنی را می توان نام برد. هر کدام از این صنایع دستی در شهرهای مختلف ایران ساخته و تولید می شوند. بازار صنایع دستی معروف ایران شرایطی را فراهم آورده تا تمامی آثار و صنایع دستی ایران از تمامی شهرهای آن در یک مکان جمع آوری شده است و آماده عرضه به هموطنان عزیز بدون رفتن به شهر خاصی می باشد.