بافت جاجیم در صنایع دستی ایران

در بافت جاجیم چه مراحلی در طول کار وجود دارد؟ چه عواملی نقوش بافت جاجیم را تغییر می دهد؟ چله کشی در بافت جاجیم در چه مکان هایی انجام می گیرد؟
برای بافت جاجیم ابتدا نخ آن از مواد طبیعی تهیه شده و گلوله های رنگی نخ در فضای باز چله کشی می شود. در چله کشی با انواع ترتیب نخ ها نقوش متفاوتی را می توان آفرید. بعد از چله کشی چله را با مهارت جمع کرده و در محل بافت برپا می کنند. چله ها را هنگام کار می توان دراز کرده و در موقع دیگر آن را جمع نمود. جاجیم امروزه به صورت بافت خانگی در میان مردمان غیر از عشایر نیز به عنوان یک مرجع کار آفرین رواج پیدا کرده است و انواع طرح و نقوش آن در بازار صنایع دستی عرضه می گردد.

منبع: صنایع دستی و چوبی ایران