بافندگی و صنایع دستی شمال شرق ایران

انواع هنر های دستی مناطق شمال شرق ایران چیست؟ آیا صنایع دستی این مناطق در بازار های ایران دارای بازار مناسب خرید و فروش می باشد؟
در استان های شمال شرقی مردم بیشتر به انواع صنایع دستی بافندگی شهرت دارند از قبیل قالی بافی، شعر بافی، نمد بافی، ابریشم کشی و پوستین دوزی. همچنین صنایع دستی قلم زنی روی سنگ، سنگ تراشی، فیروزه تراشی، سفال گری، سبد بافی و حصیربافی نیز در این مناطق رایج است. صنایع دستی گیوه، چارق، کارهای چوب، فلز و نقاشی روی چرم نیز از انواع دیگر صنایع دستی مردم مناطق شمال شرق ایران می باشد. با توجه به تنوع صنایع دستی های زیبای رایج در این مناطق همیشه انواع این هنر ها در بازار صنایع دستی جلوه گر بوده و به خرید و فروش می رسد.

منبع: صنایع دستی و چوبی ایران