تولید انواع گیوه رنگی دزفول

دزفول به عنوان یکی از پایگاه های تولید گیوه زنانه به صنعت تولید گیوه رونق فراوانی بخشیده است و توانست است با تولید محصولات متنوع رضایت مشتریان را به خود مشغول نمایید.

تولید انواع گیوه در دزفول، سالهاست که این صنعت را شروع کرده و با ارائه ی گیوه هایی با تنوع زیاد در طرح و رنگ، نظر مصرف کنندگان را جلب نمایید و سفارش های مشتریان را به نحو احسن انجام می دهد.

گیوه دزفول در زمینه تولید گیوه های زنانه، مردانه بچگانه فعال است و نسبت به همه ی سلیقه ها در حال تولید این محصول می باشد.

پوشیدن گیوه و صندل ساحلی در استان ها جنوبی کشور که هوا گرم است بسیار رواج دارد.