تولید صنایع دستی برنجی در اصفهان

آیا تولید صنایع دستی در اصفهان همچنان چون گذشته پر شور انجام می شود؟ چرا فرآورده های برنجی در زمره صنایع دستی میان مردم از اهمیت ویژه ای برخودار هستند؟
اصفهان از گذشته های دور به تولید صنایع دستی با خلاقیت و ذوقی وافر پرداخته و عنوان بزرگترین تولید کننده صنایع دستی را دارد.
این شهر کهن ایران همواره سعی دارد همانند دیروز خود در این عرصه پیشتاز باشد و از این رو سعی دارد هنر های قدیمی را با خلاقیت هر چه زیباتر تر خلق نماید.
صنایع دستی برنجی یکی دیگر از هنر های مرسوم اصفهان است که در آن نقوش اسلمی ایرانی بر روی آلیاژ برنجی و ظروفی از این جنس پیاده می شوند که آثار شگفتی را پدید می آورد.