جایگاه خیار به عنوان یک میوه ضروری در رژیم غذایی

خیار یکی از سبزیجاتی است که به طور گسترده در چین رشد می کند و یک میوه تازه ضروری در رژیم غذایی است.

با پیشرفت جامعه، تقاضای مردم برای کیفیت خیار در حال افزایش است.

بنابراین، کشت انواع خیار مرغوب یکی از اهداف اصلی کشت خیار است.

با توسعه سریع بیوتکنولوژی مانند نشانگر مولکولی، شبکه کنترل کیفیت خیار در حال روشن شدن است.

در این بررسی، مکانیسم شکل‌گیری کیفیت میوه خیار را از سه جنبه توصیف می‌کنیم:

کیفیت تجاری میوه خیار، شکل‌گیری کیفیت تغذیه‌ای و کیفیت طعم میوه خیار.

علاوه بر این، عوامل تعیین‌کننده کیفیت میوه خیار از دو جنبه تنظیم ژنتیکی و روش‌های کشت خلاصه شد تا ایده‌هایی برای محققان و پرورش دهندگان خیار برای بهبود کیفیت میوه ارائه شود.