خدمات تولید سبد حصیری باکیفیت

تولید سبد حصیری باکیفیت اغلب در شهر های شمالی بدون استفاده از دستگاه و تنها به صورت دستی برای انجام خدمات مختلف صورت می پذیرد.
باکیفیت بودن سبد های حصیری در صورتی اتفاق می افتد که از برگ ها و شاخه های محکمی برای تهیه آن ها استفاده شود، بدین منظور تولیدکنندگان همواره تلاش می کنند تا چنین کالایی را با اندازه ها و مقاومت های مختلف روانه بازار نمایند تا هر کسی بتواند متناسب با خواست خود برای خدمات مختلف از آن ها استفاده کند.

منبع: صنایع دستی و چوبی ایران