شرکت صادرات صنایع دستی برنجی

کدام اجناس برنجی در حوزه صنایع دستی ایران از صادرات پویایی برخوردار هستند؟ آیا از فعالیت شرکت های تجاری صنایع دستی ایران باخبرید؟
صنایع دستی برنجی به خوبی توسط هنرومندان خوش فکر ایرانی به ثمر می رسد و نقوش برجسته و هنرمندانه آن زمینه صادرات این محصول را به ممالک جهان فراهم می کند زیرا استفاده از آنها در آشپزخانه، دکوراسیون منزل و یا هر منظور دیگر می تواند بسیار مفید باشد لذا این صادرات برای عرضه سوغات ایرانی در صدر برنامه های تجاری است.
شرکت های صادراتی با اجرای پروسه کامل تبلیغ و ارائه نمونه کالا و شناساندن اصالت صنایع دستی سعی در رونق بخشیدن به صادرات آن دارند.