صادرات انواع صنایع دستی رومیزی

آیا می توان انواع مختلف صنایع دستی رومیزی که حاصل هنرمندی هنرمندان ایران زمین است را به کشور های همسایه صادر نمود؟
انواع مختلف صنایع دستی از جمله صنایع دستی رومیزی موارد بسیار خوبی برای صادرات به کشور های همسایه، اروپا و حتی امریکا هستند. علاقه مندان زیادی در نقاط مختلف جهان هستند که به صنایع دستی اهمیت داده و حاضرند هزینه های زیادی را برای خرید صنایع دستی متقبل شوند. صنایع دستی جدا از سایر صنایع پیشرفته است.