صادرات انواع صنایع دستی چوبی

صنایع دستی چوبی ایران به لحاظ کیفی در چه سطحی هستند؟ آیا صادرات انواع صنایع دستی چوبی به کشورهای دیگر صورت می گیرد؟
صنایع دستی چوبی ایران یکی از مهم ترین صناعی کشور است که به دلیل وجود چوب های مرغوب و افراد ماهر در این حوزه با کیفیت بسیار بالایی تولید می شود.این صنایع شامل لوازم دکوری و تزئینی، محصولات چوبی دست ساز با کیفیت و فرآورده های بسیار زیادی همچون منبت کاری می باشد. بهترین طرح های این صنایع در استانداردترین کیفیت روز دنیا تولید می شود و به سایر کشورهای جهان صادر می گردد.
منبع: صنایع دستی و چوبی ایران