صادرات بهترین صنایع دستی برنجی اصفهان

در صادرات انواع ظروف طرح داری که هنر میناکاری و قلم زنی بر روی آن پیاده شوند مطرح بوده و می تواند صنایع دستی برنجی مخصوص اصفهان را به همه دنیا عرضه دارد.
صنایع دستی در آذربایجان و اصفهان به شکل کاملا تخصصی دارای تولید است و آنچه حاصل می شود حاصل ذوق هنری و نبوغ هنرمند خوش فکر ایرانی است که زمینه صادرات این دستاورد را به همه کشور های هنر دوست فراهم می آورد.
گفتنی است بهترین صنایعی دستی که از فرآورده های باکیفیت برنجی حاصل می شوند نه تنها در دیزاین منازل انقلابی به پا می کنند بلکه مصرف آنها در منزل می تواند بروز بیماری های زیادی را بگیرد چرا که قدیمی ها اکثرا از چینی وسایلی به منظور مختلف بهره می گرفتند.