صادرات صنایع دستی برنجی ایرانی

صنایع دستی برنجی که حاصل خلاقیت هنرمندان ایرانی است با جذابیت هایی که دارند به خوبی می توانند در صادرات مطرح شوند تنها باید زمینه فروش و تجارت برخط آن فراهم باشد.
ظروف برنجی با همه اشکال زیبا و شکیل این زمینه را دارند که روی آن کار شود و طرحی روی آن نقش بندد، مثلا این فلز بهترین زمینه را برای فیروزه کوبی دارند و تنوع زیادی از نقوش مینا و خام روی آن جلوه ری می کند که جزوی از سوغات خطه اصفهان هستند.
این هنر در ایران سابقه دراز مدت دارد و اگر به صادرات آن به کشور های اروپایی و آمریکا تمرکز شود امکان موفقیت های بسیاری وجود دارد.
بهتر است برای ایجاد زمینه تجارت صنایع دستی روش های برخط نهادینه شوند و جدیدترین شیوه تبلیغ به کارگرفته شود و با ایجاد زمینه رقابتی در صادراتش تاکید کرد.