صادرات صنایع دستی برنجی نفیس اصفهان

صادرات صنایع دستی با ارزش تولید شده در شهر اصفهان از جمله صنایع برنجی با نفیس ترین طرح و نقش می تواند کمک شایانی به ارزش اقتصادی این محصولات بکند.
اصفهان تولید کننده انواع صنایع دستی اصیل ایران می باشد. این شهر نفیسترین صنایع دستی را در حوزه های مختلف تولید می کند. صنایع دستی برنجی، منبت کاری، خاتم کاری، صنایع مسی و… نمونه های کوچکی از صنایع دستی اصفهان می باشند. صنایع دستی ظرفیت بسیار بالای اقتصادی دارند و کسانی که در زمینه صادرات فعالیت می کنند می توانند روی آنها حساب ویژه ای باز کنند.
منبع: صنایع دستی و چوبی ایران