صنایع دستی اصفهان با قیمت مناسب

انواع صنایع دستی رایج در اصفهان چه می باشد؟ آیا تا به امروز این صنایع با قیمت مناسب در بازار عرضه می شود؟ صنایع دستی از چه زمانی در این استان رایج داشته است؟
در اصفهان هنرهای ظریف و بسیار با ارزشی رونق دارد و از دیرباز به عنوان یک صنایع دستی پر رونق بازارر بوده است و با زندگی مردم این شهر در آمیخته است. صنایع دستی از قبیل قلم کاری، ترمه، نقره کاری، مینا کاری و مسگری تا به امروز با قیمت های مناسبی در بازار های این شهر تولید و با قیمت مناسب به فروش می رسد. سیم کشی، زرکشی، زربافی، گلابتون دوزی، پولک دوزی، زنجیره بافی، قالی بافی و نساجی نیز از دیگر صنایع دستی اصفهان می باشد. انواع صنایع دستی با ارزش اصفهان با قیمت مناسب در سراسر ایران قابل عرضه می باشد.

منبع: صنایع دستی و چوبی ایران