صنایع دستی بافتنی و پارچه بافی ایرانیان

ایرانیان علاوه بر هنر و ذوق در بافتنی در زمینه دیستگاه های پارچه بافی چه قدمتی دارند؟ بافت های قدیمی تا به امروز به چه شکل هایی ادامه پیدا کرده اند؟
هنر دستی بافتنی و صنایع دستی مربوط به آن در کاوش های باستانی ایران جایگاه خاصی داشته است و در آثار باستانی به دست آمده مشهود است که ایرانیان یکی از پیشتازان در این عرصه بوده اند و از همان زمان غارنشینی پارچه هایی از پشم گوسفند و بز می بافته اند. حتی در ساخت و ماشین های پارچه بافی نیز ایرانیان نبوغ خاصی داشته اند و در حفاری ها اسنادی مربوط به 4500 سال پیش از این نوع دستگاه ها به دست آمده است. همان طور که تا امروز به صورت دستگاه های نخ ریسی عشایر و دوک و دندانه های کار بافی و شعر بافی یزدی و دستگاه های گلیم و جاجیم بافی مردم ایران به صورت سنتی هنوز وجود دارد و باید این صنایع دستس بافتنی حفظ و رشد داده شود.

منبع: صنایع دستی و چوبی ایران