ظروف میناکاری مربوط به دوره هخامنشیان در موزه تهران

یکی از معروف ترین حرف هایی که در ارتباط با هنر دست تا به کنون شنیده ایم این است که بر روی هنر دست نمی توان قیمت گذاری کرد ظروف مینا کاری سفالی نیز یکی از این موارد می باشد

ظروف مینا کاری نیز شامل هنر دست مردمان خوب کشورمان است و فروش ظروف میناکاری در ایران به عنوان یکی از جنس های درجه یک می باشد که می توان در خانه هر شخصی پیدا کرد

این کارها را با ظرافت خاصی تولید می کنند که شکل گرفته از ذوق و توانمندی هنرمندان ایرانی است و خرید ظروف میناکاری کمکی است برای هنرمندان حال و آینده این کشور

و قیمت ظروف میناکاری بسته به نوع سختی طرح و اندازه آن ظرف تعیین می شود که و همچنین تتا چه میزان طرحش با حساسیت می باشد