عرضه انواع سبد حصیری حمل نوزاد

عرضه انواع سبد حصیری حمل نوزاد این امکان را در اختیار مادران ایرانی قرار می دهد که در ابتدایی ترین روز های تولد فرزند شیرین خود با فضای زیبا و دلپذیر از او پذیرایی کنند.سبد های حصیری که از برگ های محکم درختان خرما تولید شده است نه تنها برای نگهداری نام و سبزی بلکه حتی برای تعبیه نوازادان نیز طراحی شده انداگر در بدو تولید فرزند خود به دنبال مکانی زیبا برای نگهداری او هستید به طوری که در برابر نگاه های دیگران نیز بتواند شیک و مجلسی باشد می توانید از سبد های حصیری حمل نوزادی که در نمایندگی ها عرضه می شود استفاده نمایید.
منبع: صنایع دستی و چوبی ایران