عرضه صنایع دستی مسگری

ظروف مسی در قزوین چگونه تولید می شود؟ آیا عرضه صنایع دستی مسگری در بین مردم جایگاهی برای خرید و فروش دارد؟ آیا محصولات مسی به دیگر استان ها عرضه می شود؟

در گذشته برای تولید ظروف مسی استفاده میشده و مردم قزوین در این صنعت از دیگر استان ها پیشی گرفته اند. مسگری از صنایع دستی است که بر اثر ضربات چکش بر روی مس انجام می دهند و ظروف مسی را تولید می کنند.

در قزوین بازار مسگری وجود دارد که امروزه تعداد معدودی از افراد در این بازار مشغول مسگری هستند. امروزه این صنعت در بین مردم جایگاه خاصی پیدا کرده است و مردم به خرید ظروف مسی اعلا علاقه زیادی دارند و این صنعت توسط نمایندگان صنایع دستی به سراسر عرضه شده است تا مردم به راحتی به خرید آن بپردازند.