فروش صنایع دستی زیلو در رنگهای مختلف

زیلو از صنایع دستی کجا می باشد؟ زیلو در چه طرح و رنگهای مختلفی وجود دارد و مصارف هر کدام در کجاست؟ فروش زیلو از صنایع دستی در رنگهای مختلف چگونه انجام می شود؟
زیلو نوعی زیرانداز و کف پوش می باشد که از صنایع دست بافتی است که از نخ بافته شده است. زیلو از هنرهای مردم میبد از شهرستان های یزد می باشد. زیلو در برخی از مناطق ایران مورد استفاده قرار می گیرد. زیلو به عنوان صنایع دستی قدیمی و تاریخی ایران یاد شده است. اولین کارگاه آموزش و تولید زیلو در میبد را آقای اشتری در سال 86 راه اندازی کرد. کارگاه های زیلو در میبد از جمله مشاغلی بود که در قدیم استفاده می کردند و مایحتاج خود را تامین می کردند. زیلو از صنایع دستی معروف میبد در اماکن مذهبی نیز جایگاه ویژه ای پیدا کرد به طوریکه در مساجد به عنوان فرش از آن استفاده میشد.

منبع: صنایع دستی و چوبی ایران