فروش عمده صنایع دستی عمان

آیا با وجود رونق صنایع دستی در ایران، صنایع دستی عمان نیز جایگاهی در بازار دارد؟ و صنایع دستی عمان به صورت عمده خرید و فروش می شود؟
هر چند صنایع دستی در ایران رونق بسیار خوبی دارد ولی این سبب نشده است که صنایع دستی سایر کشور ها و از فرهنگ های مختلف در کشور رونق نداشته باشد. صنایع دستی عمان نیز در کشور عرضه می شود و به صورت عمده به فروش می رسد. مراکز فروش صنایع دستی می توانند در کنار عرضه صنایع دستی ایرانی اقدام به فروش صنایع دستی عمان نیز نمایند.