فروش و عرضه انواع گیوه

گیوه زنانه نوعی کفش سبک و تابستانی سنتی میباشد که طبق تحقیقات انجام گرفته پوشیدن گیوه در دوره امپراطوری صفوی رایج شده است و در دوره قاجاریه نیز به عنوان کفش تابستانی به صورت گسترده استفاده می شد. و در حال حاضر نیز بیشترین رواج آن در محدوده آذربایجان جنوبی مانند شهر “سینجان(مرکز گیوه)” در حومه اراک، قروه و سونقور می باشد.

با توجه به اینکه منشاء پیدایش گیوه در آذربایجان جنوبی می باشد داشتن ریشه تورکی کلمه “گیوه” دور از انتظار نیست. گیوه ملکی نجف آباد یکی از بهترین نمونه های این محصول می باشد.