مراکز فروش صنایع دستی برنجی در تهران

آیا مراکز و نمایندگی های فروش صنایع دستی اصیل برنجی که در تهران مشغول به فعالیت هستند برای عموم شناخته شده است؟
فروش عمده صنایع دستی برنجی در راستای فعالیت اقتصادی است و تجارت بین المللی خوبی در این رابطه انجام می شود.
صنایعی که نمادی از ایران و فرهنگ مردمان این عصر است گستره وسیعی را در بر می گیرد و روزی ملت ایران از این وسایلی که اکنون در زمره لوازم دکوری و خاص محسوب می شوند برای امورات روزمره استفاده می کردند.
امروزه در تهران شاهد حضور نمایندگی و مراکزی هستیم که مبنای فعالیت خود را در زمنیه صنایع دستی برنجی ایران گذاشته و با عرضه نوین آن تحولی در داد و ستدش ایجاد کرده اند.