میانگین نمرات مردانگی عطرهای مردانه چقدر است

آزمایش در جلسات 1 ساعته انجام شد. هر موضوع به تنهایی مورد آزمایش قرار گرفت. از یک پارتیشن برای پنهان کردن بطری های تحویل بو از افراد تا زمانی که عطر استفاده شود استفاده شد.

قبل از ورود افراد، گلوله‌های پلی اتیلن با عطر مردانه ملایم تزریق شد و در بطری‌های تحویل بو قرار داده شد. عطرها در دمای اتاق ارائه شدند.

به محض ورود، بلافاصله از آزمودنی ها پرسیده شد که آیا به رایحه یا عطری حساسیت دارند یا خیر.

اگر این کار را می کردند، به خاطر مشارکتشان تشکر می شد و معذور بودند. در غیر این صورت، پرسشنامه دموگرافیک برای تکمیل به آنها داده شد.

سپس به همه آزمودنی‌ها، هر 6 عطر مردانه تلخ، یکی یکی به ترتیب تصادفی، در بطری‌های تحویل بو داده شد. به آزمودنی ها دستور داده شد تا برای پاسخ به سؤالات، یک بطری را فشار داده و عطر را هر چند بار که می خواهند استشمام کنند.

پس از اینکه اولین عطر به آنها داده شد، آزمودنی ها پرسشنامه ای را پر کردند که شامل درجه بندی شدت، دلپذیری، مردانگی و زنانگی بود.

سپس پرسشنامه رنگ را پر کردند و هویت عطر را حدس زدند. سپس بطری تحویل بو و پرسشنامه را به آزمایشگر برگرداندند و بطری حاوی عطر دوم را به آنها تحویل دادند.

همین روند تا زمانی که سوژه ها با رایحه ششم و آخر به پایان رسید، تکرار شد.

آزمایش هیچ تفاوت معناداری بین افراد مرد و زن در درجه بندی مردانگی، زنانگی یا رنگ نشان نداد. بنابراین، همه داده‌ها از نظر جنسیت جمع‌آوری شدند.

شش رایحه عطر تند مردانه به طور متوسط ​​به عنوان شدیدتر از متوسط ​​درجه بندی شدند.

همه آنها خوشایند ارزیابی شدند. هر 3 عطر مردانه نسبت به هر 3 عطر زنانه مردانه‌تر رتبه‌بندی شدند.

میانگین نمرات مردانگی عطرهای مردانه از 60.1 تا 68.9 و میانگین نمرات مردانگی برای عطرهای زنانه از 18.4 تا 23.2 متغیر بود.

هر 3 عطر ملایم شیرین زنانه به عنوان زنانه تر از هر 3 عطر مردانه رتبه بندی شدند.

میانگین نمرات زنانگی برای عطرهای زنانه از 62.6 تا 71.0 و میانگین نمرات زنانگی برای عطرهای مردانه از 24.4 تا 36.2 متغیر بود.

 • منابع: 
  1. Masculinity/Femininity of Fine Fragrances Affects Color–Odor Correspondences
 • تبلیغات: 
  1. از نخود بجای ساچمه تفنگ بادی استفاده کنید!
  2. انسان موفق یک اشتباه را دوبار تکرار نمی کند!
  3. با خرما چسب خانگی بسازید
  4. پارچه برزنتی که جان 150 سرباز را در جنگ نجات داد!