نمایشگاه ظروف سفالی از صنایع دستی ایران

صنایع دستی در ابتدای حیات بشر چگونه شکل گرفت؟ ظروف سفالی با چه مواد اولیه ای تولید می شود و پیشرفت این صنعت چگونه بوده است؟ آیا نمایشگاه ظروف سفالی در ایران توانسته دارای طرفداران خاص خود باشد؟
بشر از ابتدای حیات مشغول ساخت دست سازهایی برای خود بود تا با آنها وسایل مورد نیاز خود را برای زندگی مهیا کند. از مصالح اولیه ای که در اطراف بود از جمله چوب، سنگ، استخوان و خاک برای ساخت ابزارهای مورد نیازش استفاده میکرد. ظروف سفالی نیز با هنرنمایی مردم پیشین و پیاده کردن خلاقیت خود بر گل و خاک به وجود آمد که بعدها با اختراع چرخ سفالگری تحولی شگرف در این صنعت به وجود آمد. مردم با ابتکار خود ظروفی با شکل ها و تنوع زیادی تولید می کردند که علاوه بر ستفاده در زندگی روزانه جنبه تزییناتی نیز پیدا کرد. این صنعت تا به امروز در ایران رواج دارد و طرفداران زیادی را برای خود جمع آوری کرده است. نمایشگاه ظروف سفالی تمای این وسایل را از طرح های بسار قدیم تا امروزی برای خرید و دیدن تمامی مردم عزیز فراهم کرده است. با بازدید از این نمایشگاه از صنایع دستی ایران خرید کنید.

منبع: صنایع دستی و چوبی ایران