نمایندگی فروش صنایع دستی قاب

آیا می توان نمایندگی فروش صنایع دستی مختلف از جمله صنایع دستی قاب را اخذ نموده و با فروش انحصاری محصولات مختلف درآمد زایی خوبی داشت؟
انواع قاب ها از جمله صنایع دستی هستند که به وفور تولید می شوند و قیمت های آن ها نیز با توجه به جنس و کیفیت کالای تولید شده و میزان کار دستی انجام شده در قاب ها بسیار متفاوت است. به راحتی می توان با اخذ نمایندگی فروش صنایع دستی اقدام به خرید و فروش و پخش صنایع دستی قاب نموده و در کنار خرید و فروش سایر صنایع دستی از درآمدزایی خوبی بهره برد.