کارگاه صنایع دستی سفال همدان

آیا کارگاه های تولیدی یا کارخانه هایی هستند که در همدان اقدام به تولید صنایع دستی سفال نمایند و محصولات خود را به بازار همدان و شهرهای دیگر عرضه دارند؟
تولید، فروش و عرضه صنایع دستی در همدان رونق زیادی دارد و کارگاه های کوچک و بزرگ زیادی هستند که اقدام به تولید صنایع دستی سفال می نمایند و توانسته اند با ایجاد اشتغال برای جوانان، صنایع دستی سفال را نیز توسعه دهند و بازار آن رونق دهند. صنایع دستی تولید شده در همدان در بازار شهر های دیگر نیز عرضه می شود.