کپو از صنایع دستی جنوب ایران

صنایع دستی جنوب ایران چیست؟ کپو را زا چه مواد اولیه ای می بافند و برای تزیین و زیبایی بخشیدن به آنها از چه چیزهایی استفاده می کنند؟ کپوها در مصارفی کاربرد دارند؟
صنایع دستی در ایران دارای تنوع بسیار بالایی است که هر کدام از این صنایع دارای زیبایی و جایگاه منحصربه فرد هستند. در جنوب ایران نیز کپو یکی از صنایع دستی معروف می باشد که هنر دستان مردم خطه جنوب ایران است. کپو را از برگ های درخت خرما درست می کنند. کپوبافی بافتن سبدهای حصیری با برگ درخت خرما و آرایش آنها با استفاده از کامواهای رنگی است. امروزه بیشتر کپوها را با کامواهای رنگی می پوشانند و زیبایی خاصی را به آن می بخشند و برای تزیین بیشتر منگوله ای را به درب آن متصل می کنند. کپوها در مواردی مانند جای نان، سبد مواد غذایی و … استفاده می کنند. استان های جنوبی مانند خوزستان و دزفول کار کپوبافی را انجام می دهند.

منبع: صنایع دستی و چوبی ایران