کیفیت نمونه آنالیز برای طعم نشاسته با سیب سبز

پارامترهای مربوط به سالاد کلم و انار و هویج کیفیت برای نمونه های آنالیز شده در جدول 2 گزارش شده است.

کیفیت آب تمام شده به شدت به مرحله بلوغ سیب بستگی دارد که بر طعم نشاسته ای یا سیب سبز تأثیر می گذارد.

محدوده معمول گلوکز، فروکتوز و ساکارز در آب سیب به ترتیب 18-35، 55-80 و 5-30 گرم بر کیلوگرم است.

این قندها شیرینی طبیعی آب میوه ها را فراهم می کنند.

از جمله شش شیرین کننده های شدید مجاز در اتحادیه اروپا، آسپارتام، آسه سولفام K، سوکرالوز و ساخارین هستند.

آنها بر طعم آبمیوه ای طرز تهیه ترشی لیته گل کلم که باید به عنوان «قندهای افزوده» برچسب گذاری شود، تأثیر می گذارند.

محتوای کل قندهای طبیعی در آب میوه های مورد مطالعه به عنوان TSS بیان می شود که همانطور که در جدول 2 گزارش شده است، از 12.8 تا 9.2 درجه بریکس متغیر است.

تفاوت آماری معنی داری را می توان پارچه کرپ کش در بین تمام نمونه ها مشاهده کرد.

کمیت و نوع شناسی محتوای قند در آب میوه تحت تأثیر محتوای آب و تنوع سیب [26] است، اما تابعی از موقعیت جغرافیایی نیز می باشد [27].

رزومه گلدن دلیشز در آبمیوه شفاف نشده و پاستوریزه نشده (نمونه D) بیشترین شیرینی را نشان داد، در حالی که کمترین مقدار برای آبمیوه شفاف و پاستوریزه از رقم cv Granny Smith پردازش شده توسط پلت فرم تجارت الکترونیک (نمونه A) مشاهده شد.

TA آب میوه، که با محتوای TSS در ارتباط است، بر پایداری آب میوه تأثیر می گذارد.

نمونه ها با توجه به مقادیر TSS آب سیب برای اسهال از نظر آماری تفاوت معنی داری نشان دادند. ن

مونه های شیرین تر نیز کمترین مقادیر TA را نشان دادند و بالعکس.

با توجه به خاستگاه‌های مختلف نمونه‌ها، می‌توان تأیید کرد که پردازش صنعتی آب‌میوه‌های تجارت الکترونیک، اسیدیته آب‌میوه‌های گرانی اسمیت را افزایش داد که مقادیر آن به ترتیب 114،105 و 76.0 meq/L برای نمونه‌های A، E بود و سی.

 • منابع:
  1. Apple juice evaluation: Qualitative analysis and microsatellite traceability
 • تبلیغات: 
  1. تولید کاشی با طرح چهره سلبریتی ها
  2. مقاله هایی که باعث ثروت مالی می شود
  3. چه چیزی موجب شد تا در مریخ بتوان زندگی کرد؟
  4. مرد قاتل چگونه بچه ها را روی اجاق گاز می کشت؟